NESTE STEG PÅ DIN SKYREISE

Våren 2017 ønsket vi i Basefarm å vite mer om nordiske bedrifters planer for nettskyen og den digitale fremtiden. Derfor inviterte vi til kunnskaps-spleiselag i form av en undersøkelse for å kartlegge det nordiske skylandskapet, og ga kr 100 til Leger Uten Grenser for hver som deltok. Dette resulterte i over 200 respondenter og mer enn kr. 20.000 til veldedighet.

I etterkant av lanseringen gjennomførte vi også et webinar med gjennomgang av vår ferske skyrapport. Her tok Anna Jäger, VP Marketing, og Jan Aril Sigvartsen, Cloud Consultant Manager, deltakerne gjennom de ulike stegene i vår “skymodningsstige”, delte reelle kundecase og ga råd for neste steg på skyreisen.

Hadde du ikke anledning til å delta, eller ønsker du en oppsummering?