Tv4-logo

TV4

For å få tjenestene til å være oppegående 24/7, er det umulig å se drift og utvikling som to adskilte avdelinger eller tjenester. Utviklere må forstå virksomheten og driftsteamet trenger å forstå utviklingen.