eFaktor-logo

Efaktor

eFaktor leverer tjenester basert på e-læringsplattformen Moodle. I stedet for å stå for all driften selv, leverer Basefarm IT-drift med en oppetid på 99,97 prosent og høy datasikkerhet som er viktige argumenter for eFaktor overfor kundene.