Continuous Integration med applikasjons-oppdateringer kanskje flere ganger daglig

Continuous Integration, Continuous Delivery og Continuous Deployment er begreper som er knyttet til kanskje daglige oppdateringer av applikasjonskode fremfor i store løft en sjelden gang. Continuous Integration har basis i DevOps utviklingskultur som muliggjøres i praksis gjennom DevOps-tilrettelagte skytjenester.