Offentlig bygg for å illustrere ny offentlig kunde

Basefarm blir driftspartner for Udir

Tre med grønne blader for å illustrere at Basefarm er de første i Norge til å bli AWS MSP sertifisert

Basefarm er AWS MSP sertifisert

Skyer som illustrerer skytjnester

COVID-19 oppdatering