Seks ansatte fra Flytoget i uniform på perrongen

Flytoget

Forretningsmann bruker en laptop med fokus på en globus

Norwegian

Destinasjon Gotland ferge på vann

DESTINATION GOTLAND

Håndtrykk

DIPS

Mennestker på rekke med hver sin ipad, mobiltelefon eller pc

Altinn

Jente som kikker i en kamera

TV4