Kunstig intelligens: THE KEY TO MARKET LEADERSHIP

Vet du hva som skal til for å kunne starte et AI-prosjekt? I dette whitepaperet om kunstig intelligens går vi blant annet inn på hvordan du implementerer AI prosjekter suksessfult, AIaaS (Artificial Intelligence as a Service), deler en studie om maskinlæring i enterprise og går inn på “the 33 schedule” og data thinking.