WHITEPAPER: GJØR OPPSTART AV EN DIGITAL TRANSFORMASJON SMIDIGERE

De selskapene og CIO’ene som lykkes med å sette den nye IT-organisasjonen og både tar ansvar for forandring og sitt endringslederskap, er på god vei til å bli digitale transformatorer og kan dra full nytte av innovasjonskraften i selskapet.

Vi i Basefarm deler vår innsikt, og gir deg fem tips for en smidig oppstart av transformasjon.