VERDENS RIMELIGSTE LAGRING KOMMER FRA NORGE, MENER LAGRINGSSJEF

Lagring er fundamentet i alle IT-oppsett og burde derfor få mye mer oppmerksomhet. Oppetid, driftsstabilitet og utnyttelse av big data er viktige stikkord. En norsk lagringssjef hevder freidig at ingen andre kan levere rimeligere lagringstjenester.