Veien til SASE: en ny generasjon cybersikkerhet for et endret arbeidsliv

  1. desember 2021 Steve Harris, tilkoblingsløsninger

Nettverkslandskapet er i endring. Hvordan og hvorfra folk kobler seg til, endrer seg også stadig. De siste årene har bedriftene tatt til dels store grep ved å flytte applikasjoner over til skyen. Hvis sikkerheten skal holde tritt med utviklingen, må det imidlertid settes inn betydelige tiltak også der. Secure Access Service Edge (SASE) er det sikkerhetstiltaket du trenger.