Utløs vekst med åpne API-er og åpne dataplattformer

De økonomiske mulighetene API-er gir for alle bransjer og programmer, har steget som en rakett. Åpenheten er i ferd med å bli en enorm inntektsgenerator. Gartner anser at leverandører av infrastrukturtjenester (et annet navn for skytjenester) innen 2023 vil generere 65 prosent av inntektene sine fra API-er, det vil si 15 prosent mer enn i 2018.