Unngå lisenskostnads-fella med én smart regel

Med cloud tjenester følger både godt og dårlig nytt i forhold til programvarelisens-kostnader. Med en liten porsjon lisensbevissthet i IT-strategiøyeblikket kan du langt på vei velge de gode.