Tre innfallsvinkler til velfungerende digital samhandling

Arbeidsmarkedet er hetere enn på mange år. Virksomhetene må ligge i forkant hvis de skal lykkes med å holde på og tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Dette er noe som for tiden står høyt på dagsordenen i styrerommene. En viktig faktor for å vinne kampen om medarbeiderne er å støtte dem med nye løsninger for digital samhandling. Disse må være brukervennlige og ha velfunderte retningslinjer og rutiner, og brukeradopsjonen må vektlegges. Likevel er i dag mange medarbeidere misfornøyd med den digitale samhandlingen.