”Spinner ikke gamle tjenester inn i ny verden”

– Basefarm har tatt overgangen til hybrid sky fullt ut og spinner ikke bare gamle tjenester inn i en ny verden.