Smart digital samhandling som fungerer optimalt: fire nøkkelfaktorer

Mange organisasjoner er i gang med å planlegge overgangen til nye løsninger for digital samhandling, eller de har nylig vært gjennom en slik overgang. Det overveldende flertallet av disse samhandlingsmiljøene er basert på en «skyen først»-tilnærming (SaaS). På grunn av organisasjonenes eksisterende (eldre) applikasjonslandskap blir resultatet ofte et hybridmiljø. Et vanlig kjennetegn ved slike miljøer for digital samhandling er bruken av Office 365 som produktivitets- og samarbeidspakke. Tanken bak dette miljøet er først og fremst å gi sikker tilgang til applikasjoner og data, men det gir også de ansatte de verktøyene de trenger for å utføre arbeidsoppgaver og samarbeide med kolleger eller andre organisasjoner. Ville det ikke vært fantastisk om vi kunne forvandlet dette digitale arbeidsmiljøet til et smart digitalt samhandlingsmiljø ved å implementere ny innovasjon? Da ville vi fått et samhandlingsmiljø som faktisk fungerer optimalt. I dette blogginnlegget gjennomgår Christiaan de Vin, som er forretningsutviklingssjef i  Login Consultants*,  fire nøkkelfaktorer for intelligent digital samhandling.