Slik oppnår du fleksibel IT-leveranse – fire tips

Bedrifter og organisasjoner kan aldri lene seg tilbake og innta holdningen «det løser seg sikkert». Det var noe de fleste visste allerede før pandemien rammet våren 2020, men konsekvensene av Covid-19 gjorde det svært tydelig hvor viktig det er å ha en fleksibel driftsmodell som kan tilpasses etter plutselige forandringer. Les mer for å finne ut hvordan du tar de første skrittene mot fleksibel leveranse av IT, som reduserer kostnadene uten å sette sikkerheten i fare.