Skyen kan redusere det digitale presset på IT-sjefene

 

De siste tolv månedene har virksomheter fått se hvilken avgjørende rolle teknologi spiller når det gjelder å levere nye forretningsresultater og inspirere nye driftsmodeller. Økt etterspørsel etter tjenester innen skytransformasjon, kombinert med dataanalyse, innovasjon, kundeopplevelse og anvendt intelligens, setter IT-direktørene under stort press. Nå gjelder det å finne løsninger som ikke bare realiserer den digitale drømmen, men som tiltrekker seg en ny generasjon kunder og styrker konkurransefortrinnet.