Skyen hjelper driftsledere å håndtere endringer på et helt nytt nivå

Driftsledere har mange baller i luften, fra strategisk planlegging til praktisk drift. Det er vanskelig å håndtere alle, ikke minst i et ustabilt økonomisk landskap. Flinke driftsledere må være mestere i transformasjon, og skyen har en kritisk plass i verktøykassen.