Sikre kontinuitet for forretningskritiske applikasjoner i skyen

Når forretningskritiske applikasjoner flyttes til skyen, har det å administrere dem blitt et problem. For å kontrollere kostnader og sikre en god brukeropplevelse, bør organisasjoner vurdere å outsource applikasjonsadministrasjon.