Samfunnsansvar er like viktig for B2B

 Jean-François CognetDigital Transformation

Kunder, partnere og ansatte favoriserer i stadig større grad selskaper som bryr seg om mennesker og miljø og ikke bare om forhold som påvirker lønnsomheten. Samfunnsansvar (CSR) blir derfor avgjørende, også i B2B-sammenheng. Samfunnsansvar sier noe om hvordan en organisasjon tilnærmer seg bærekraftig utvikling, og hvordan den leverer på økonomiske, sosiale og miljørelaterte spørsmål.