Riktige valg avgjør om offentlige og private skyløsninger er bærekraftige

Både offentlige og private skyløsninger kan være bærekraftige, men ikke uten videre. Et balansert klimaregnskap krever dedikert innsats i egne datasentre og kunnskap om hva som er bærekraftige løsningsvalg tilknyttet offentlige skytjenester.