REGJERINGEN PÅDRIVER FOR BRUK AV SKYTJENESTER

To år etter lanseringen av «Nasjonal strategi for bruk av skytenester» ønsker regjeringen å etablere en offentlig innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester. Målet er å øke utbyttet av skytjenester i offentlig sektor. Strategi for big data og kunstig intelligens (KI) vil bli omtalt i kommende rapporter. I april 2016 lanserte Solberg-regjeringen Norges strategi for bruk av skytjenester. Målet var å gi både offentlige og private aktører mer handlingsrom ved valg av IKT-løsninger.