Problematisk med IT-Konsulenter utenfor Ring 3

Våre kunder trenger en «oppdragelse» av forventningsstyring. Dersom kundens forventninger de neste årene er at dyktige fagressurser skal sitte “onsite”, vil offshoring treffe konsulentmarkedet enda sterkere.