OM IT-STRATEGI OG VAFFELLAGING

Før var det lett. IT-strategien gikk stort sett ut på å fylle datarommet med utstyr og føye til personell. Men tidene har forandret seg, og hvis du har som mål å planlegge godt for de neste tiårene, bør du lese videre. Litt om å lage vafler får du med på kjøpet.