ØKT ROI FRA MARKEDSFØRING MED MASKINLÆRING OG KUNSTIG INTELLIGENS

I markedsføring kan teknologien blant annet brukes til prediktiv analyse, støtteverktøy for design av individuelle og målrettede kundereiser og for å øke avkastningen per kunde.