NÅ KAN OGSÅ MINDRE VIRKSOMHETER DRA NYTTE AV MASKINLÆRING

Mangel på ressurser gjør at mange mindre selskaper ikke benytter maskinlæring, i tillegg har de mindre volum av data. Nå tilbys maskinlæring som en tjeneste.