Mikrotjenester for moderne applikasjonsutvikling i praksis

Mikrotjeneste-arkitekturen er ikke bare et nytt redskap innen applikasjonsutvikling, men bidrar også til helt nye arbeidsformer som i neste omgang kan gi deg konkrete konkurransefortrinn.