LOGGHÅNDTERING OG ANALYSE

Hver dag samler servere, brannmurer og programvare opp meldinger og transaksjoner og lagrer informasjonen i form av logger. Akkumulert sett kan volumet av logger bli enormt og uoversiktlig, men samles disse kan de inneholder et vell av nyttig data som bedrifter kan bruke til å analysere alt fra feil og ytelser, compliance/samsvar til å oppdage IT-sikkerhetshendelser.