Kubernetes – enklere å kjøre applikasjoner

Kubernetes er en åpen kildekode-basert plattform for orkestrering, utrulling og håndtering av containerbaserte applikasjoner. Plattformen gjør det enklere å skysette og drifte applikasjoner i både private og offentlige nettskyer. Gjennom dette kan du raskere og mer effektivt omforme ønsker fra kundene til operativ programkode.