Kostnadsstyring i en tid med multisky og “cloud native”

Bruk av multisky har gjort det til en større utfordring for bedrifter å forutsi skyutgifter. “Cloud native” vil gjøre det enda vanskeligere og kan til og med hindre at bedriften lykkes, med mindre man fundamentalt endrer tankegangen om hvordan man integrerer kostnadsanalyser, tar i bruk FinOps-prinsippene og skaper verdi for sluttkunder på en fundamentalt annerledes måte.