IT-sikkerhet på tvers av ulike skytjenester

IT-sikkerhet er ikke noe du ser på i etterkant, men som en kontinuerlig del av all skybasert tjenesteutvikling.