IoT i Hongkong: nye bruksområder gir en tryggere tilværelse etter korona

  1. september 2021, Edmund YickIoT

Tingenes internett (IoT) har medvind i Hongkong om dagen, og den teknologiske utviklingen skjer raskt. Det kommer stadig nye bruksområder, og med koronapandemien har folk fått nye ideer, lagt nye planer og funnet opp enheter som kan gjøre hverdagen tryggere. IoT er utgangspunktet for en rekke innovative løsninger for alt fra smittesporing til desinfisering og offentlig transport som er utviklet i Hongkong.