Infrastructure as Code (IaC) forenkler bruk av skyinfrastruktur

Med Infrastructure as Code (IaC) fullfører du skrittet fra en fysisk infrastruktur til en skyinfrastruktur som utnytter fordelene ved skytjenester til det fulle.