Hybridarbeid og sikkerhet

Såkalt hybridarbeid har i dag blitt normen. Selv om det er praktisk og gir bedrifter og ansatte større fleksibilitet, er det også en kilde til bekymring for cybertrusler og sikkerhetsrisikoer.