Hvordan trusselen fra løsepengevirus utvikler seg, og hva du kan gjøre med det

Av Jan Howells, Digital Transformation, 13. oktober 2021  

Løsepengevirus, «ransomware» på engelsk, er et sikkerhetsmessig mareritt for bedriftene, og trusselen viser ingen tegn til å avta i styrke. Om noe blir det bare verre: Angrepene blir hyppigere, løsepengesummene større, og ingen bransje kan føle seg trygg. Alle organisasjoner og virksomheter – fra skoler til oljeselskaper og fra sykehus til banker – er et legitimt mål for de kriminelle. Hva kan de så gjøre for å sikre seg mot dette problemet?