Hvordan bruke maskinlæring i praksis?

Maskinlæring er et utrykk for å beskrive data-algoritmer som lærer fra erfaring.  Modeller finner mønstre i historiske data og bruker det som grunnlag for handling eller beslutningsgrunnlag. For Basefarm er maskinlæring verken abstrakt eller teori. – Vi leverer nyttige tjenester basert på maskinlæring nå.