HVOR BEGYNNER BIG DATA? – MANGE PERSPEKTIVER, ÉN KLASSIFIKASJON

Å klassifisere begrepet entydig er ikke så enkelt. For det første er det ikke bare et frittstående uttrykk, men en kombinasjon av mange aspekter som i sum utgjør helheten. For det andre er Big Data et buzzord som brukes i ulike situasjoner, og som er i konstant utvikling. Det er på høy tid å rydde opp i begrepsjungelen.