Hva er skytjenester? Introduksjon til cloud computing

Hva er skytjenester og hva innebærer «cloud computing»? Skytjenester er IT-tjenester levert over Internett. Tjenestemangfoldet kombinert med global tilgjengelighet skaper også mulighetsrom for forretningsutvikling fra et strategisk perspektiv.