HVA ER DEVOPS, OG HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS?

DevOps bidrar til mer effektive samarbeidsmåter for utviklinger, systemadministrasjon, kvalitetssikring og sikkerhet. Les hvordan det fungerer i praksis.