Hva er Big Data? Her får du en 5-punkts definisjon

Hva er Big Data? Ifølge Gartner, kjennetegnes det av tre V-er. Basefarm har lagt til to nye V-er og definerer begrepet med fem punkter.