Husk dette når du går for en multiskystrategi

Hver enkelt skymigrering er forskjellig, men sannheten er at det er få som har de interne ressursene
eller ekspertisen til å optimalisere en multiskystrategi.