Håndteringen av multiskyinfrastruktur er avgjørende for å redusere tiden til markedet

Virksomheter har lenge vært klare over fordelene ved å bruke skyen for å levere tjenester til kunder og brukere. Som følge av dette har antallet ulike skytjenester, inkludert infrastruktur som en tjeneste (IaaS) og programvare som en tjeneste (SaaS) blitt mangedoblet, slik at virksomhetene kan velge de som passer best til deres behov. Den store utfordringen er imidlertid å håndtere skyutbredelsen etter hvert som denne trenden for multiskytjenester skyter fart.