God governance for suksess ved digital transformasjon

Governance er innenfor digitalisering blitt et uttrykk for rammeverk for henholdsvis teknikk og organisering. God governance er avgjørende for suksess i en verden hvor utviklingen skjer raskt, med stadig nye risikofaktorer og stor innvirkning på virksomheters verdiskapning og lønnsomhet.