God administrasjon av multiskyinfrastruktur gir kortere lanseringstid

Virksomhetene har for lengst sett verdien av å bruke skyen til å levere tjenester til kunder og brukere. Antallet skytjenester, inkludert infrastruktur som en tjeneste (IaaS) og programvare som en tjeneste (SaaS) har mangedoblet seg, slik at virksomhetene kan velge de tjenestene som er best tilpasset deres behov. Den store utfordringen blir å håndtere de mange ulike skytjenestene etter hvert som utviklingen i retning av multiskytjenester skyter fart.