GDPR FORUTSETTER DØGNKONTINUERLIG SIKKERHETSBEREDSKAP

Logg IT-aktivitetene deres i en SOC for å drive i samsvar/compliance med GDPR og i en privat sky for samsvar med NIS.