FOLK SOM DRIVER MED IT, KAN SINE BEGREPER

Basefarms sommerquiz er avsluttet. Quizen viser at folk som jobber med IT, er godt à jour også på de mange nye begrepene som ruller over bransjen. Kun på tre spørsmål var det tvil, og selv da bommet under ti prosent av respondentene.