FINANSSEKTOREN RISIKERER Å HENGE ETTER I REISEN MOT SKYEN

Løftet om reduserte kostnader, høyere innovasjonstempo og større fleksibilitet gjør at interessen for skytjenester stadig øker. Samtidig peker Basefarms ferske skyrapportpå store ulikheter i selskapenes modningsgrad når det gjelder skytjenester, der bank- og finanssektoren ligger langt bak.