Fem suksessfaktorer for det datadrevne selskapet

Dataforvaltning er et av de viktigste strategiske instrumentene for foretak i dag for å ta de best mulige avgjørelsene i rett tid og hevde seg i den digitaliserte virkeligheten. Vi viser fem viktige faktorer og gir nyttige tips for overgangen til et datadrevet foretak.