EY-undersøkelse: IT skal støtte kjernevirksomheten og gi nye forretningsmuligheter

Tidligere skulle IT-investeringene gi kostnadskutt og effektivisering. Nå skal IT-løsningene gi verdi og vekst. Det kommer frem i den siste IT Outsourcing Survey fra EY.