ETT DATAPUNKT FOR ALLE KILDER

Hva trenger du egentlig? Et datavarehus eller en glitrende datasjø? «Begge», sier Ingo Steins, som er Deputy Director of Operations hos *um. Han liker dessuten å tenke et steg videre fra datasjøer, til dataanalyseplattformer.